วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2022 21:58

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายใต้การนำของนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจิตอาสา อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลงอบออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ  พื้นที่ตำบลงอบ  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันอังคาร, 29 มีนาคม 2022 20:37

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ภายใต้การนำของนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคลสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจิตอาสา และ อสม.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลปอน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันอังคาร, 29 มีนาคม 2022 19:57

นายสุจิโรจน์  คงเมือง ประธานศปก.อ.ทุ่งช้าง ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ทางโปรแกรมซูม ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2022 11:09

วันที่ 21 ม.ค.2565 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (Cup ทุ่งช้าง) นำโดย นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (ประธาน คปสอ.ทุ่งช้าง) นางผกาพรรณ์ จอมเมือง หน.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ทุ่งช้าง พร้อมทีมสหวิชาชีพ จนท. รพ./รพ.สต./สสช. รวมถึง อสม. ผู้นำชุมชน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวน 10 คน Pfizer จำนวน 191 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน ในจำนวนนี้ มีผู้รับบริการเป็นผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียงบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย

วันพุธ, 29 ธันวาคม 2021 19:52

         29 ธันวาคม 2564 ทีมงาน คปสอ.ทุ่งช้าง และ อสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน