วันอังคาร, 29 มีนาคม 2022 19:18

รพ.สต.บ้านปางแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒

29 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางแก ประกาศการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 294 ครั้ง