วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2021 18:50

ทีมระบาดวิทยาสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อสม.บ้านไร่ไทรงาม บ้านเฉลิมราช และบ้านน้ำเลียง

เขียนโดย...

         6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ทีมระบาดวิทยาสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อสม.บ้านไร่ไทรงาม บ้านเฉลิมราช และบ้านน้ำเลียง สุ่มบ้านละ 1 คน ตามนโยบายป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวหมู่บ้านติดชายแดน

อ่าน 66 ครั้ง