วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2020 17:00

ปฏิบัติงานควบคุมโรคมาลาเรีย ไตรมาส 1/2564 ในพื้นที่บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 ต.ปอน

เขียนโดย...

         7 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น.ทาง นคม.1.5.1 ท่าวังผา พร้อมด้วย สสอ.ทุ่งช้าง, รพ.สต.ปอน, อสม.บ้านน้ำเลียง และผู้นำชุมชน ร่วมกันปฏิบัติงานในการควบคุมโรคมาลาเรีย ไตรมาส 1/2564 ในพื้นที่บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.ให้สุขศึกษา
2.เจาะโลหิตค้นหาผู้ป่วยด้วยชุดตรวจ RDT 107 ราย พบ 0 ราย
3.ชุบมุ้งจำนวน 107 หลัง

อ่าน 172 ครั้ง