วันจันทร์, 08 มีนาคม 2021 18:15

ปฏิบัติการพ่นกระท่อมเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย ในพื้นที่บ้านเฉลิมราช บ้านไร่ไทรงาม และบ้านนำเลียง

เขียนโดย...

         8 มีนาคม 2564 สสอ.ทุ่งช้าง, รพ.สต.ปอน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ (ศตม.) และทีมหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงท่าวังผา (นคม.) ออกพ่นกระท่อมเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่บ้านเฉลิมราช บ้านไร่ไทรงาม และบ้านนำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

อ่าน 64 ครั้ง