วันอังคาร, 09 มีนาคม 2021 20:46

กรมอนามัยให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของเด็กนักเรียน

เขียนโดย...

         9 มีนาคม 2564 สสอ.ทุ่งช้าง , รพ.สต.และ ,รพ.สต.บ้านปางแก และ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ ร่วมกับทีมสำนักงานโภชนาการ กรมอนามัยให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเฟือยลุง จำนวน 31ราย, โรงเรียนบ้านปางแก จำนวน 49 ราย และ โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ จำนวน 28 ราย

อ่าน 188 ครั้ง